ΣΧΕΤΙΚΑ

Η Breeders’ Alliance Co Ltd ιδρύθηκε από τέσσερις κορυφαίες εταιρείες δημιουργίας επιτραπέζιων σταφυλιών: Sun World International, International Fruit Genetics, Grapa Varieties Ltd. και SNFL Group. Μαζί, αυτές οι τέσσερις εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των νέων φυτεύσεων επιτραπέζιων σταφυλιών σε όλο τον κόσμο.

Η Breeders ’Alliance στοχεύει στην προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και στη διασφάλιση των συμφερόντων των αδειούχων και των διανομέων τους σε όλο τον κόσμο από μη εξουσιοδοτημένη διάδοση και παραγωγή των με πνευματικά δικαιώματα ποικιλιών τους.

Ο παραγωγικός κλάδος των επιτραπέζιων σταφυλιών παγκοσμίως έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι «ελεύθερες» ποικιλίες, όπως οι Crimson Seedless και Thompson Seedless, μαζί με πολλές άλλες, αντικαθίστανται γρήγορα με νέες, υψηλής απόδοσης ποικιλίες. Αυτές οι νέες ποικιλίες είναι ιδιαίτερα περιζήτητες καθώς συνδυάζουν πολλά επιθυμητά χαρακτηριστικά ελκυστικά για τους καλλιεργητές, όπως βελτιωμένη παραγωγικότητα και χαμηλότερες απαιτήσεις εργασίας, παράλληλα με τα οφέλη των καταναλωτών, όπως καλύτερη γεύση, τραγανή υφή, μαζί με το καλό μέγεθος και το ελκυστικό χρώμα.

Οι καλλιεργητές παγκοσμίως, οι οποίοι έχουν άδεια να παράγουν αυτές τις νέες ποικιλίες, πληρώνουν μια αμοιβή δικαιωμάτων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνονται σε αυτές τις νέες ποικιλίες και αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται σε όλο τον κόσμο, είτε μέσω της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των φυτικών ποικιλιών, είτε σε ορισμένες χώρες μέσω του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πολύ συχνά, οι νέες εμπορικές ονομασίες ποικιλιών καταγράφονται επίσης ως εμπορικά σήματα.

Breeders' Alliance: Global Grape Summit, London 2019
Global Grapes Summit, London, UK, June 2019
Breeders' Alliance: Global Grape Summit, London 2019
Global Grapes Summit, London, UK, June 2019

Η Breeders’ Alliance Co Ltd ιδρύθηκε από τέσσερις κορυφαίες εταιρείες δημιουργίας επιτραπέζιων σταφυλιών: Sun World International, International Fruit Genetics, Grapa Varieties Ltd. και SNFL Group. Μαζί, αυτές οι τέσσερις εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των νέων φυτεύσεων επιτραπέζιων σταφυλιών σε όλο τον κόσμο.

Η Breeders ’Alliance στοχεύει στην προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και στη διασφάλιση των συμφερόντων των αδειούχων και των διανομέων τους σε όλο τον κόσμο από μη εξουσιοδοτημένη διάδοση και παραγωγή των με πνευματικά δικαιώματα ποικιλιών τους.

Ο παραγωγικός κλάδος των επιτραπέζιων σταφυλιών παγκοσμίως έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι «ελεύθερες» ποικιλίες, όπως οι Crimson Seedless και Thompson Seedless, μαζί με πολλές άλλες, αντικαθίστανται γρήγορα με νέες, υψηλής απόδοσης ποικιλίες. Αυτές οι νέες ποικιλίες είναι ιδιαίτερα περιζήτητες καθώς συνδυάζουν πολλά επιθυμητά χαρακτηριστικά ελκυστικά για τους καλλιεργητές, όπως βελτιωμένη παραγωγικότητα και χαμηλότερες απαιτήσεις εργασίας, παράλληλα με τα οφέλη των καταναλωτών, όπως καλύτερη γεύση, τραγανή υφή, μαζί με το καλό μέγεθος και το ελκυστικό χρώμα.

Οι καλλιεργητές παγκοσμίως, οι οποίοι έχουν άδεια να παράγουν αυτές τις νέες ποικιλίες, πληρώνουν μια αμοιβή δικαιωμάτων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατοχυρώνονται σε αυτές τις νέες ποικιλίες και αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται σε όλο τον κόσμο, είτε μέσω της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των φυτικών ποικιλιών, είτε σε ορισμένες χώρες μέσω του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πολύ συχνά, οι νέες εμπορικές ονομασίες ποικιλιών καταγράφονται επίσης ως εμπορικά σήματα.

Breeders' Alliance: Fruit Logistica 2020
Fruit Logistica, Berlin, Germany, February 2020

Το εισόδημα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης είναι απαραίτητο για τις εταιρίες δημιουργίας νέων ποικιλιών για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την έρευνα για παραγωγή και ανάπτυξη νέων ποικιλιών, για την παραγωγή φρούτων που ζητούνται από την αγορά τώρα και στο μέλλον. Η διαδικασία δημιουργίας και παραγωγής νέων ποικιλιών είναι μακρά, συχνά δε απαιτούνται πάνω από 15 χρόνια για να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη νέα ποικιλία.

 

Λόγω της ανώτερης απόδοσης αυτών των νέων ποικιλιών σε σύγκριση με τις παλαιότερες παραδοσιακές ποικιλίες, ορισμένοι καλλιεργητές και φυτώρια σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να αποκτήσουν παράνομα πολλαπλασιαστικό υλικό. Αυτοί οι μη εξουσιοδοτημένοι καλλιεργητές και φυτώρια όχι μόνο στερούν από τις εταιρίες δημιουργίας νέων ποικιλιών  τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την πηγή εισοδήματός τους, αλλά δημιουργούν επίσης ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των καλόπιστων αδειούχων. Επιπλέον, οι παραβάτες θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα των εταιριών δημιουργίας νέων ποικιλιών να συνεχίσουν να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα προγράμματα έρευνας υψηλού κεφαλαίου που οδηγούν σε καινοτόμες νέες ποικιλίες.

 

Η Breeders’ Alliance Co Ltd λειτουργεί ως ένα φόρουμ που επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τέτοιες παραβιάσεις σε όλα τα τμήματα του κλάδου των φρούτων. Στις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε τον αποτελεσματικό έλεγχο της νόμιμης προέλευσης των φρούτων που συγκομίζονται από ιδιόκτητες ποικιλίες, συμμετέχουμε στην εποπτεία της αγοράς σε όλες τις κύριες αγορές παγκοσμίως. Στη συνέχεια, μια κεντρική βάση δεδομένων DNA θα επιτρέψει τον έλεγχο ταυτότητας ύποπτων φρούτων για να αποδείξει την πραγματική ταυτότητα της ποικιλίας. Όταν εντοπίζονται παραβάσεις, οι μεμονωμένες εταιρίες του φόρουμ  θα αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να σταματήσουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

 

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της Breeders’ Alliance Co Ltd περιορίζεται αυστηρά στην επιτήρηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών δραστηριοτήτων της. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις δικές τους δραστηριότητες αδειοδότησης και εφαρμογής της νομιμότητας.

Breeders' Alliance: Fruit Logistica 2020
Fruit Logistica, Berlin, Germany, February 2020

Το εισόδημα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης είναι απαραίτητο για τις εταιρίες δημιουργίας νέων ποικιλιών για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την έρευνα για παραγωγή και ανάπτυξη νέων ποικιλιών, για την παραγωγή φρούτων που ζητούνται από την αγορά τώρα και στο μέλλον. Η διαδικασία δημιουργίας και παραγωγής νέων ποικιλιών είναι μακρά, συχνά δε απαιτούνται πάνω από 15 χρόνια για να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη νέα ποικιλία.

 

Λόγω της ανώτερης απόδοσης αυτών των νέων ποικιλιών σε σύγκριση με τις παλαιότερες παραδοσιακές ποικιλίες, ορισμένοι καλλιεργητές και φυτώρια σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να αποκτήσουν παράνομα πολλαπλασιαστικό υλικό. Αυτοί οι μη εξουσιοδοτημένοι καλλιεργητές και φυτώρια όχι μόνο στερούν από τις εταιρίες δημιουργίας νέων ποικιλιών  τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την πηγή εισοδήματός τους, αλλά δημιουργούν επίσης ένα αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των καλόπιστων αδειούχων. Επιπλέον, οι παραβάτες θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα των εταιριών δημιουργίας νέων ποικιλιών να συνεχίσουν να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα προγράμματα έρευνας υψηλού κεφαλαίου που οδηγούν σε καινοτόμες νέες ποικιλίες.

 

Η Breeders’ Alliance Co Ltd λειτουργεί ως ένα φόρουμ που επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τέτοιες παραβιάσεις σε όλα τα τμήματα του κλάδου των φρούτων. Στις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε τον αποτελεσματικό έλεγχο της νόμιμης προέλευσης των φρούτων που συγκομίζονται από ιδιόκτητες ποικιλίες, συμμετέχουμε στην εποπτεία της αγοράς σε όλες τις κύριες αγορές παγκοσμίως. Στη συνέχεια, μια κεντρική βάση δεδομένων DNA θα επιτρέψει τον έλεγχο ταυτότητας ύποπτων φρούτων για να αποδείξει την πραγματική ταυτότητα της ποικιλίας. Όταν εντοπίζονται παραβάσεις, οι μεμονωμένες εταιρίες του φόρουμ  θα αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να σταματήσουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

 

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της Breeders’ Alliance Co Ltd περιορίζεται αυστηρά στην επιτήρηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών δραστηριοτήτων της. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις δικές τους δραστηριότητες αδειοδότησης και εφαρμογής της νομιμότητας.