Η BREEDERS' ALLIANCE CO. LTD

Ο σχηματισμός της οργάνωσής μας έχει σχεδιαστεί για να φέρει κοντά τις εταιρίες δημιουργίας νέων ποικιλιών, να αυξήσουμε τη συλλογική μας συνείδηση και αυτήν ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού και να σταματήσει η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.